Velká cena LSFF 2019 s finanční odměnou 1500 euro

Film: Lidská přirozenost / Human Nature

Režie: Adam Bolt

Země původu: USA

Odůvodnění poroty: CRISPR není jen vědecký objev, jaký se podaří jednou za život. Tento nástroj na přesnou úpravu DNA otevřel zcela novou éru v genetice. Povede k vymýcení dědičných nemocí nebo k výrobě geneticky naprogramovaných dětí? Porota doporučuje udělit hlavní cenu LSFF 2019 za strhující a mimořádně srozumitelné představení všech pro a proti, jež vyvstávají s možností navrhovat naši budoucnost.

Cena Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Film: Mikrobiota: Úžasná moc střev / Microbiota: The Amazing Powers of the Guts

Režie: Sylvie Gilman & Thierry de Lestrade

Země původu: Francie

Odůvodnění poroty: Není to náhoda, že naše útroby hostí miliardy bakterií. Evoluce nás upředla či vystavěla kolem bakteriálních systémů zcela cíleně. Současná věda rozkrývá zvolna důvody, proč tomu tak bylo a proč spokojenost našich drobných souputníků znamená i naši vlastní spokojenost a zdraví. Porota doporučuje udělení ceny za dokonalé a názorné zpracování současného stavu poznání lidského mikrobiomu.

Cena Provozně ekonomické fakulty

Film: Soyalismus / Soyalism

Režie: Stefano Liberti / Enrico Parenti

Země původu: Itálie

Odůvodnění poroty: Čína a západní agrobyznys ovládají světovou produkci obilí a masa, dohání tak malé zemědělce ke krachu a přitom ničí životní prostředí. Globální zájmy motivované ziskem akcionářů stojí proti lokálním zájmům přírody i člověka.

Porota navrhuje udělit cenu za inspirativní příspěvek do diskuse o osobní zodpovědnosti spotřebitele a zákazníka a nastavení udržitelných výrobních vztahů.

 

Cena Fakulty tropického zemědělství

Film: Řetězec superpotravin / The Superfood Chain

Režie: Ann Shin

Země původu: Kanada

Odůvodnění poroty: Řetězec superpotravin je celovečerní dokument zkoumající fakta a mýty, kterými jsou opředeny superpotraviny. Porota navrhuje udělit cenu za hluboký vhled do sociálních konotací globalizace zemědělských plodin.

Jury Statement: The Superfood Chain is a feature-length documentary investigating the facts and myths surrounding superfoods. The jury praises the film’s deep insight into the social connotations of agricultural crop globalisation.

Cena Technické fakulty

Film: Automobilové války / Car Wars

Režie: Véronique Préault / Guy Beauché

Země původu: Francie

Odůvodnění poroty: Svět se mění, stojíme na prahu nové revoluce, která změní nejen ekonomiku, ale i podobu našich měst. Porota navrhuje udělit cenu za ucelený filmový pohled na současná řešení rozvoje dopravy v různých částech světa.

Cena Fakulty lesnické a dřevařské

Film: Lesy bez hranic / Borderless Forests

Režie: Veronika Kastlová

Země původu: Česká republika

Odůvodnění poroty: Filmový dokument sleduje vývoj rozsáhlého mezinárodního projektu, jehož cílem je studium evropských lesů za podmínek klimatických změn, pojmenování příčin problémů a návrh udržitelných řešení při zakládání nových porostů.

Porota navrhuje udělit cenu za inspirativní filmové zachycení komplexního projektu obnovy a údržby lesů.

Cena Fakulty životního prostředí

Film: Stříbrná větev / Silver Branch

Režie: Katrina Costello

Země původu: Irsko

Odůvodnění poroty: Místo klidného života s půdou, po vzoru předků, musel Patrick McCormack vybojovat dlouhý boj o záchranu krajiny i tradičního způsobu života. Porota navrhuje udělit cenu za niterné zachycení vztahu člověka ke krajině, k tradici a rodině, ale i k přesažným principům, od kterých nelze ustoupit.

Cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Film: Krajina za sto let v několika obrazech / Stark Images of the Czech Landscape in 100 Years

Režie: Martin Slunečko

Země původu: Česká republika

Odůvodnění poroty: Porota uděluje zvláštní ocenění za svěží a inspirativní filosofické zamyšlení nad tématem projevů klimatických změn dnes a v blízké budoucnosti.