Velká cena LSFF 2016 s finanční odměnou 3000 euro

 • Film: Farmáři půdy / Soil Farmers
 • Režie: Joris van der Kamp
 • Země původu: Nizozemí
 • Odůvodnění poroty: Kvalitní půda, tedy alfa a omega pro veškeré zemědělské počínání, se v poslední době také začíná řadit mezi mizející „ohrožené druhy“. Porota oceňuje způsob, jímž se autorovi podařilo v dokumentu zachytit současné úspěšné evropské trendy v řešení problémů degradace půdního fondu a snahy o záchranu doslova „wonderlandu“ – říše divů, která se skrývá přímo pod našima nohama.

Cena ministra zemědělství

 • Film: Hon za potravinami / Food Race
 • Režie: Ute de Groot
 • Země původu: Německo
 • Odůvodnění poroty: Dostatek kvalitních potravin je zcela nutnou podmínkou pro udržitelný rozvoj každé společnosti a jejich nedostatek vede ke vzniku krizí. Porota uděluje filmu ministra zemědělství za komplexní pohled nejen na příčiny dnešních socio-ekonomických problémů, ale i na jejich možná řešení pro budoucnost.

Cena Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Film: Touha po mase / Need for Meat
 • Režie: Marijn Frank
 • Země původu: Nizozemí
 • Odůvodnění poroty: Způsob stravování se organicky vyvíjel společně s člověkem od prehistorie až do dnešních dní. Porota oceňuje mimořádně kreativní zpracování snahy o hledání bio-psycho-socio-spirituálního optima.

Cena Provozně ekonomické fakulty

 • Film: Kratší sprchování nepomůže / Forget Shorter Showers
 • Režie: Jordan Brown
 • Země původu: Austrálie
 • Odůvodnění poroty: Není sporu o tom, že každá doba má své problémy. A není sporu o tom, že globální současnost se zmítá i v celé řadě globálních krizí. Porota u tohoto filmu oceňuje filmový apel na hledání zárodků pozitivních řešení, které každá doba nejen potřebuje, ale které současně také přináší.

Cena Fakulty tropického zemědělství

 • Film: Suri
 • Režie: Pavol Barabáš
 • Země původu: Slovensko
 • Odůvodnění poroty: Žijeme uprostřed Evropy, vpředeni do globálních souvislostí a vztahů, zmítáni nadnárodními zájmy. Porota oceňuje hlubokou autorovu sondu do jedné z posledních kultur, která ještě dnes žije způsobem, jenž býval kdysi vlastní celé lidské společnosti.

Cena Technické fakulty

 • Film: Budoucnost Finska: Energie zítřka / The Future of Finland: The Energy of Tomorrow
 • Režie: Nina Pulkkis
 • Země původu: Finsko / Finland
 • Odůvodnění poroty: Současný rozvoj poznání otevírá ještě nedávno zcela netušené možnosti. Porota oceňuje komplexní pohled na možnosti, jimiž může i malý národ významně přispívat k řešení globálních problémů a současně vytvářet předpoklady pro vlastní prosperitu a rozvoj.

Cena Fakulty lesnické a dřevařské

 • Film: Budoucnost Finska: Dřevo – základ prosperity / The Future of Finland: Well-being With Wood
 • Režie: Nina Pulkkis
 • Země původu: Finsko
 • Odůvodnění poroty: Smysluplné využívání přírodních zdrojů je zcela nutným předpokladem udržitelnosti i rozvoje. Nové bioekonomické trendy předznamenávají budoucí vývoj. Porota oceňuje atraktivní zpracování a představení nových možností využívání lesních zdrojů.

Cena Fakulty životního prostředí

 • Film: Boj na tokaništi / Battle on the Booming Grounds
 • Režie: Timothy Barksdale
 • Země původu: USA
 • Odůvodnění poroty: Evoluce druhů je dnes v mnoha případech terminována evolucí jediného druhu, člověka. Nejen proto si současnost vysloužila označení antropocén. Porota oceňuje naléhavost, s níž se autorům filmu podařilo vysvětlit důvody, pro něž by společnost měla chránit každý druh, nejenom tetřívka.

Cena LSFF 2016 za popularizaci vědy

Cenu za popularizaci vědy a sošku Bohyně úrody Ops získává Marek Janáč z Vesmíru za převádění jazyka vědy do jazyka srozumitelného nám všem.