Velká cena LSFF 2015 s finanční odměnou 3000 euro

In-Defense-of-FoodFilm: Na obranu jídla / In Defense of Food
Režie: Michael Schwarz
Země původu: USA

Odůvodnění poroty: Porota uděluje cenu nejen za komplexní zpracování problematiky potravin a zdraví, ale především za apel k návratu ke zdravého rozumu. Režisér Michael Schwarz a scénárista Michael Gray vytvořili podle stejnojmenného bestselleru další průlomový dokument, který na jedné straně zohledňuje nejnovější výsledky vědeckého poznání, ale na straně druhé se bezesporu zařadí mezi počiny, které dokáží měnit životy lidí.

Cena děkana Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Film: 10 miliard: Co máte na talíři?
Režie: Valentin Thurn
Země původu: Německo

Odůvodnění poroty: Porota uděluje cenu za široký analytický pohled na globální produkci a distribuci. Do roku 2050 dosáhne světová populace počtu 10 miliard a otázka potravinové bezpečnosti je již dnes v centru celosvětové pozornosti. Režisér mapuje po celém světě jednotlivé možnosti řešení potravinové krize a představuje možnosti současných inovací i budoucích vizí.

Cena děkana Provozně ekonomické fakulty

Film: Peníze: Manuál zmateného uživatele
Režie: Philipp Enders
Země původu: Německo, Francie, Švédsko

Odůvodnění poroty: Porota uděluje cenu za vtipný a názorný popis fungování globálního monetárního systému a za představení jeho současných limitací a možností. Režisér Philipp Enders zpovídá filosofy, ekonomy, bankéře i obyčejné lidi, postižené kolapsem finančních trhů a hledá, zda je možné nastavit nějaký systém s lidskou tváří.

Cena děkana Fakulty tropického zemědělství

Film: Cenová válka o banány – Příliš laciná rozhodnutí
Režie: Sarah Zierul
Země původu: Německo

Odůvodnění poroty: Porota uděluje cenu za analýzu praktik obchodních řetězců, které strategicky využívají jednu z běžných komodit, banány, k marketingové politice, která v důsledku poškozuje producenty banánů a znemožňuje férovější nastavení vztahů. Režisérka však dochází k závěru, že poslední slovo může mít zákazník.

Cena děkana Technické fakulty

Film: Tajný život materiálů
Režie: Panos Raptis
Země původu: UK, Řecko

Odůvodnění poroty: Porota uděluje cenu za představení revolučních změn, jimiž prochází dnešní vývoj v oblasti nejnovějších materiálů. Dokument Panose Raptise názorně ukazuje, že možnosti nových materiálů budou vyžadovat také velmi výrazné změny v našem myšlení a v jejich používání.

Cena děkana Fakulty lesnické a dřevařské

Film: Banking nature
Režie: Sandrine Feydel a Denis Delestrac
Země původu: Francie

Odůvodnění poroty: Porota uděluje cenu za analýzu problémů souvisejících se zaváděním obchodu s povolenkami na ohrožené druhy. Tyto nové ekonomické nástroje mají vést k ochraně přírody, ale režisérka ukazuje řadu absurdních situací, které svědčí o opaku. Film také pojmenovává řadu kořenů současné globální krize.

Cena děkana Fakulty životního prostředí

Film: Tep ledovce
Režie: Martina Treusch
Země původu: Německo

Odůvodnění poroty: Porota uděluje cenu za představení nových metod, které moderní věda používá při studiu globálních změn klimatu. Chování ledovců v Grónsku bude v mnohém určující nejen pro vzestup hladiny světových oceánů.

Cena studentské poroty

Film: Jak se dělá prales?
Režie: Rita Schlamberger
Země původu: Česká republika

Odůvodnění poroty: Porota uděluje cenu za poutavé představení přirozených přírodních mechanismů, které, pokud jím je ponechán prostor, dokáží doslova zázraky.

CENA MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

Film: Polyfaces
Režie: Lisa Heenan a Isabella Doherty
Země původu: Austrálie

Odůvodnění poroty: Porota navrhuje udělit cenu za představení regenerativního zemědělství. Půda je prazákladem všech biologických procesů a budoucnost nejen zemědělství spočívá v metodách, které jí vracejí původní biodiversitu.