Velká cena LSFF 2014 s finanční odměnou 3000 euro

Microbirth / Mikrozrození

Film: Mikrozrození
Režie: Toni Harman & Alex Wakeford
Země původu: United Kingdom

Porota uděluje cenu za zpracování závažného tématu, které se v důsledku dotýká každého z nás. Porota zvláště oceňuje také otevření celosvětové diskuse o tom, jak může způsob, jímž přicházíme na svět, ovlivnit naše zdraví i kvalitu celého našeho života. Film přibližuje svět mikroorganismů lidskému tělu vlastních, tedy náš mikrobiom.

Cena děkana Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Film: Náš druhý mozek v břiše
Režie: Cécile Denjean
Země původu: Francie

Porota uděluje cenu za názorné mezioborové zpracování a poutavé představení průlomových vědeckých objevů v oblasti neurologie a mikrobiologie. Film se zaměřuje na oblasti přírodních věd, které dnes vrhají překvapivé světlo do oblastí, které dříve byly hájemstvím freudovské psychoanalýzy.

Cena děkana Provozně ekonomické fakulty

Film: Poslední výzva
Režie: Enrico Cerasuolo
Země původu: Itálie, Norsko

V roce 1972 vyšla kniha Meze růstu. Po čtyřiceti dvou letech se její mrazivé hypotézy proměnily v naši dnešní realitu. Porota uděluje cenu za zpracování celoživotního příběhu tvůrců této knihy.

Cena děkana Fakulty tropického zemědělství

Film: Prales: Lékárna světa
Režie: Nadège Damanée
Země původu: Francie

Lidská činnost dnes globálně ovlivňuje a mnohdy také ohrožuje původní přírodní bohatství, které může být ztraceno dříve, než bude vůbec objeveno. Porota uděluje cenu za představení příběhu lidí, jejichž hlavním cílem je toto bohatství objevovat a zkoumat jeho možnosti.

Cena děkana Technické fakulty

Film: Supersíla moči
Režie: Thierry Berrod
Země původu: Francie

Málokdo ví, že prvních několik měsíců našeho života strávíme ponořeni v moči, které pak během celého života vyloučíme přes 38 tisíc litrů. Porota oceňuje přístup filmařů k tomuto dnes stále ještě tabuizovanému tématu, a současně popsání inovativních přístupů, které nacházejí pro naše odpadní tekutiny zcela překvapivá uplatnění.

Cena děkana Fakulty lesnické a dřevařské

Film: Dobyvatelé: Bourovčík borový
Režie: Vincent Amouroux
Země původu: Francie

Důsledky výkyvů v globálním klimatu se projevují po celé Zemi. Porota oceňuje nejenom zpracování tématu šíření bourovčíka a širších souvislostí, které jsou důvodem pro migraci druhů, ale také způsobů, jimiž mohou lidé na tuto novu situaci reagovat.

Cena děkana Fakulty životního prostředí

Film: Superhouby: Pomohou zachránit svět?
Režie: Anne Rizzo, Thomas Sipp
Země původu: Francie

Odůvodnění poroty:
Houby jsou prastaré organismy, které se vyvíjely současně s přechodem živých forem z vodního prostředí na souš. Porota oceňuje skvělé zpracování nejnovějších vědeckých poznatků z mykologie, ale také poutavé představení široké palety překvapivých možností, které dnes nabízí mykologické obory.

Cena studentské poroty

Film: divoČINY
Režie: Jan Svatoš
Země původu: Česká republika

Staré divočiny nenávratně zmizely a dnešní krajina je až na malé výjimky podřízena lidským činnostem. Porota oceňuje film za představení divočiny jako kulturního fenoménu a za zachycení diskusí o možnostech a konsekvencích reintrodukce velkých savců do vybraných míst v současné Evropě.

CENA MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

Film: Rodinná farma
Režie: Ari A. Cohen
Země původu: Kanada

Téměř 80% kanadských rodinných farem změní do deseti let vlastníka, protože na nich hospodaří farmáři v pokročilém věku. Překotně se vyvíjejí zemědělské technologie a malé podniky jsou přebírány velkými firmami, které zemědělské činnosti provádějí ve velkoprůmyslovém měřítku. Porota ocenila zachycení problematiky generační a technologické výměny a diskusi, která je aktuální i v dnešní Evropě.