Cena děkana Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Film: Symfonie půdy / Symphony of the Soil
Režie: Deborah Koons Garcia
Země původu: USA

Odůvodnění poroty: Půda je prazákladem života a jedinečným přírodním zdrojem. Porota uděluje cenu za komplexní umělecký pohled na půdní problematiku.

Cena děkana Provozně ekonomické fakulty

Film: Jídlo s ručením omezeným / Limited Liability Food
Režie: Lukáš Kokeš – Česká televize
Země původu: Česká republika

Odůvodnění poroty: Za kritický pohled na realitu dnešního trhu s potravinami.

Cena děkana Technické fakulty

Film: Dnes v budoucnosti/ Today in the Future
Režie: Ivo Brachtl
Země původu: Slovensko

Odůvodnění poroty: Právě technické vědy jsou místem realizace většiny objevů v praxi. Cena je udělena za živou a názornou demonstraci této skutečnosti.

Cena děkana Fakulty lesnické a dřevařské

Film: Když odchází tatranský les / Dying Forest of the Tatras
Režie: Pavol Kráľ
Země původu: Slovensko

Odůvodnění poroty: Za odborné zhodnocení kůrovcové problematiky v environmentálních i socio-ekonomických souvislostech.

Cena děkana Fakulty životního prostředí

Film: Invaze cizích druhů / Invasion of the Alien Species
Režie: Yin Jihui
Země původu: Čína

Odůvodnění poroty: Za poutavé zpracování jednoho z největších problémů současnosti – problému šíření invazních druhů.

Cena ředitele Institutu tropů a subtropů

Film: Zelená poušť / Green Desert
Režie: Michal Gálik
Země původu: Slovensko

Odůvodnění poroty: Za dokumentaci aktuálních problémů s pěstováním palmového oleje, které mají globální dopady.

Cena studentské poroty

Film: za videoseriál Peklo na talíři / Hell on a Plate
Režie: Martin Krušina
Země původu: Česká republika

Odůvodnění poroty: Za probouzení společnosti k větší gastronomické vnímavosti.

CENA MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

Film: Botanika touhy / The Botany of Desire
Režie: Michael Schwarz
Země původu: USA

Odůvodnění poroty: Za originální a mimořádně ilustrativní pohled na vztah člověka a rostlin.

CENA REKTORA ČZU

Film: Skrytý život genů / The Hidden Life of our Genes
Režie: Hervé Nisic
Země původu: Francie

Odůvodnění poroty: Za názorné vysvětlení nejnovějších objevů v biologii, které již mají a budou mít dalekosáhlé dopady pro celé přírodní vědy.


Odborná porota:

 • Ing. Martin Hájek, Ph.D.
 • Ing. Edita Šilerová, Ph.D.
 • doc. Ing. David Herák, Ph.D.
 • Ing. Václav Štícha, Ph.D.
 • Ing. Kateřina Pixová, PhD.
 • Ing. Jiří Hejkrlík, Ph.D.

Studentská porota:

 • Lucie Javůrková
 • Kateřina Zímová
 • Pavel Pauli
 • Vladislav Nový
 • Daniela Kačmářová