Kontakt pro filmaře

Magdalena Hlasová (akvizice filmů, guest service)

program@lsff.cz

 

Dramaturg festivalu:

Ing. Kateřina Zímová

katerina@lsff.cz, tel: +420 605 505 529

 

Dramaturgové fakult:

 Aneta Kučerová

Provozně ekonomická fakulta

aneta.kucerova@izun.eu

 

Miroslav Imlauf

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

imlauf.miloslav@gmail.com

 

Jiří Pohan

Technická fakulta

jura.poh@seznam.cz

 

Tereza Kolbabová

Fakulta lesnická a dřevařská

kolbabova@fld.czu.cz

 

Alena Wranová

Fakulta životního prostředí

wranova@fzp.czu.cz

 

Hynek Roubík

Fakulta tropického zemědělství

roubik@ftz.czu.cz

Koordinátor projektu za Harvest Films

Ing. Petr Alexander, CSc.

+420 774 909 905

alex@lsff.cz

www.harvestfilms.cz

Koordinátor projektu za ČZU

doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D.

+420 224 383 126

hermanek@tf.czu.cz

www.czu.cz

Harvest Films o.s.
Ke statkům 79
252 65 Tursko
Česká republika
+420 774 909 905

 

Výkonný ředitel

Ing. Štěpán Alexander

stepan@lsff.cz

 

Produkce festivalu

PhDr. Petr Mezera

festival@lsff.cz

 

Guest Service

Bc. Jana Alexandrová

festival@lsff.cz

 

Public relations

PhDr. Petr Kotouš (koordinátor PR)

press@lsff.cz

 

Bc. Jana Kašparová (tisková mluvčí ČZU)

+420 703 182 901

kasparovaj@rektorat.czu.cz