Toxická půda: navždy ztracená?

Má je každá země a téměř každé město: zavřené výrobní areály. Projevují se u nich výsledky neopatrného zacházení s toxickým materiálem a nedostatku ekologického povědomí, což vedlo k hlubokých zásahům do půdy a podzemních vod. Vědci teď hledají technologické i přírodní způsoby čištění půdy a podzemních vod od chemického odpadu a těžkých kovů.

Číst dále

Jenny se ptá: Jak funguje přenos genů pomocí agrobakterií?

Agrobakterie jsou přirozeně se vyskytující druhy půdních bakterií, které dokáží přenést geny do buněk rostlin. Genetické inženýrství využívá tohoto přirozeného procesu. Ale jak vlastně funguje? Jenny Fergusonová se ptá Thorstena Mantheye z RLP AgroScience v Neustadtu an der Weinstrasse v Německu.

Číst dále

Jenny se ptá: Co je to genová banka?

V genové bance ovoce v Institutu Julia Kühna v Drážďanech – Pillnitzu v Německu roste přes 800 různých kultivarů jabloní. Jenny se dozví o vegetativním množení, o kryoprezervaci a umění pomologů.

Číst dále

Založit farmu

Pět mladých lidí bez zkušeností se zemědělstvím se rozhodne uskutečnit své farmářské sny. Začínají od nuly a čelí nástrahám a obtížím této náročné profese s pomocí představivosti, nadšení a obětí. Tento důvěrný a nádherně natočený dokument nabízí pohled plný naděje na malovýrobu potravin ve věku průmyslového zemědělství.

Číst dále

Každý sedmý

Globalizace, liberalizace, urbanizace, populační růst, rostoucí cena paliva, klimatické změny – to vše přispělo k narušení světové potravinové bezpečnosti. I ve státě Kérala v Indii jsou důvody stejné. Podle odhadů si dnes miliarda lidí na světě – což znamená každý sedmý člověk – nemůže dovolit ani minimální nutriční základ pro zdravý život.

Číst dále

Proti světlu: hojnost

Tento dokument zobrazuje svět stále rychlejšího technologického rozvoje, kde se velké změny mohou odehrát takřka přes noc, a zkoumá, jestli technologické objevy, které jsou na spadnutí, mohou v příštích 20 až 30 letech vyřešit hlavní problémy lidstva. Budeme brzy žít ve světě hojnosti?

Číst dále

Proti světlu: budoucnost s čistou technologií

Zelená mobilita poháněná udržitelnou energií, čistá pitná voda pro všechny díky nanotechnologii, barvení textilií s použitím recyklovaného CO2. To vše je možné a už se dnes úspěšně děje! Ve spolupráci se zakladatelem Cleantech Nickem Parkerem ukazuje tento film, jaký bude náš svět v přístích desetiletích.

Číst dále

Proti světlu: zazelenění pouště

John D. Liu pilně šíří poselství, že obnova ekosystémů je nejen možná, ale také ekonomicky velice žádoucí. Pořad Proti světlu doprovází Liua na jeho cestě do Jordánska a na Liuově vlastním filmovém materiálu ukazuje, že zelená budoucnost je možná na celém světě.

Číst dále

Příběhy Černého lesa: Jak do lesa přišel život

Před 1300 lety byl „Černý les“ tajemnou, neprostupnou a neobydlenou oblastí. Pak přišli misionáři a začali kácet a využívat. Tento dokument ukazuje tyto průkopníky a lidi, kteří je následovali. Ukazuje, jak se jim podařilo žít s lesem a uprostřed lesa, překonat nástrahy a učinit oblast takovou, jak ji známe dnes.

Číst dále

Sklizně

Na této 80 hektarové farmě, která byla před 30 lety převedena na ekologické hospodaření, je výběr osiva základem pro změny: znovu najít kořeny, spojit se se životem a předat budoucí generaci plody tisíců let rolnictví. Je to nutná, i když obtížná změna.

Číst dále

Tajemství polí

Pěstované rostliny mají neuvěřitelný potenciál: mohou komunikovat a spolupracovat s živými organismy v okolí: hmyzem, houbami a dalšími rostlinami. Nedávný vědecký výzkum navrhuje nové cesty pro zemědělství. Praxe umožňuje aktivovat potenciál živých tvorů pro zemědělství.

Číst dále

Řeka teče zpátky

Po tisíce let závisel život v Pekingu na řece Jung-ting, ale posledních deset let je řeka vyschlá. Pekingská vláda dává v přepočtu 2,5 miliardy amerických dolarů na stavbu dokonalé krajiny s jezery a parky podél řeky. Film „Řeka teče zpátky“ se zaměří na debatu o rozvoji této oblasti.

Číst dále

Lithiová revoluce

Vysoká hra s napětím s globálními následky. V době globálního nedostatku zdrojů a rostoucích cen za energii se lithium nejspíš stane hlavním přírodním zdrojem 21. století. Lithium je základem nové technologie výroby baterií a tudíž předpokladem pro rozšíření elektronické mobility.

Číst dále

Konec pražské zeleně? z cyklu Nedej se

Úbytek zelených ploch v hlavním městě je alarmující. Městské části prodávají hluboko pod tržní cenou městské pozemky soukromým firmám. Přitom ve městě leží ladem stovky hektarů brownfieldů, které jsou téměř bez zeleně. O to cennější jsou pražské parky a svahy, které slouží jako zelené plíce města.

Číst dále

Břehy pro břehule z cyklu Nedej se

Není náhodou, že drobnou vlaštovku břehuli říční vybrala Česká společnost ornitologická jako Ptáka roku 2013. Původní stržené říční břehy, ve kterých si břehule vyhrabávají své hnízdní nory, spolu s regulací řek téměř zmizely, a tak je dnes břehule vydána na milost či nemilost činnosti člověka v pískovnách.

Číst dále

Strom

Krátký environmentální příběh o vztahu člověka a přírody, který je vztahem vzájemného obdarovávání.

Číst dále

Poslední divocí koně Evropy

Poslední divocí koně na evropském kontinentě jsou krásní a divocí. Jejich vlastnosti vybrala sama příroda. Tento krásně natočený film ukazuje všechny stránky života stáda Dülmenského koně a představuje ostatní zajímavé živočišné druhy, které s nimi sdílejí vzácné a mizející zalesněné mokřady ve střední Evropě.

Číst dále

78 dní

Sázení stromů patří mezi fyzicky i psychicky nejnáročnější zaměstnání v Kanadě. V nezávislém dokumentu 78 dní sleduje zkušený sazeč stromů Jason Nardella zalesňování močálů v severní Albertě, a jak se zaměstnanci vypořádávají s nekonečnou prací.

Číst dále

William a větrný mlýn

William Kamkwamba postaví z odpadků větrný mlýn, aby uchránil svou rodinu před hladem. Změní tím svůj život a dostane se na světová podia. Úspěch mu přinese nové možnosti i těžké rozhodování a on se ocitá daleko od života, který kdysi znal.

Číst dále

Svět ze stromů

Už několik let se v Laosu kácí tisíce hektarů původního pralesa, který je nahrazován průmyslovou kulturou kaučukovníků. Tři místní organizace se snaží zvýšit povědomí mladých Laosanů o bohatství jejich přírodního dědictví a o nebezpečích odlesňování, které má nezvratné důsledky pro biodiverzitu.

Číst dále

Druhá vlna

Vědci varují před novou vlnou toxinů v Baltském moři. Cecilie chce zjistit, jaké chemikálie mohl zdědit její čerstvě narozený syn Alfred. Vědci tak poprvé mohou analyzovat krev novorozence. Výsledek je alarmující. Ukazuje se, že Alfred má vyšší hodnoty některých látek než jeho matka.

Číst dále

Posvátná ekonomie

Svatá ekonomie sleduje historii peněz od dávných ekonomik darů až po moderní kapitalismus a ukazuje, jak peněžní systém přispívá k odcizení, soutěživosti, ničení komunit a nekonečnému růstu. Dnes tyto trendy dosáhly svého vrcholu – a po jejich kolapsu se možná naskytne dobrá příležitost pro propojenější, ekologičtější a udržitelnější způsob existence.

Číst dále

Kovboj z Kéraly

Čandran začal sbírat krávy před 24 lety. Začal, protože ho překvapilo, jak rychle mizí místní druhy v jeho oblasti. S Thomasem, přítelem ze školy, uchovává své krávy pro budoucí generace. Toto je jeho příběh.

Číst dále

Farmář, architekt a vědec

Doktor Debal Deb patří mezi pokrokové vědce. Bojuje proti vlivu korporací tím, že chrání semena původních odrůd rýže a staví semennou banku, aby podpořil indické farmáře.

Číst dále

Poušť Chihuahua

Ekologiclý portrét druhé největší severoamerické pouště, průvodce její geologickou minulostí a portrét bioty a krajiny. Zahrnuje oblast styku pouště s pohořím Sierra Madre Oriental v Mexiku, přes národní parky Big Bend a Big Bend Ranch až po Tularoskou pánev v Novém Mexiku.

Číst dále

Sladký jed

Na třech příkladech z Mali, Keni a Tanzánie film ukazuje, že rozvojová pomoc neměla žádný účinek. Není to řešení. Je možné, že je naopak problémem?

Číst dále

Medvěd z Knihy džunglí

Všichni ho známe a všichni ho máme rádi: Balú, Mauglího přítel z Knihy džunglí. Modelem pro Balúa byli medvědi pyskatí z Indie, o nichž se toho ví překvapivě málo. Medvědi pyskatí se dosud neobjevili v žádném přírodovědném dokumentu. Tento film ukazuje jejich chování, o kterém dosud vědci ani netušili – např. krmení mladých matkou přímo […]

Číst dále

Finsko (Divoká Skandinávie)

Vypadá jako mosaika vody a lesů – Finsko. Tento díl nám představí záběry úžasného života divokých sobů polárních, tuleňů kroužkovaných saimských, poletuch, medvědů hnědých, vlků, rosomáků, rysů, potáplic malých, datlů černých, hoholů, orlovců říčních a tetřevů a ukazuje celou krásu polární záře.

Číst dále

Boj o vodu

Film Boj o vodu se odehrává v období vodní krize v Kalifornii z let 2009 a 2010 a ukazuje, jaký dopad na lidi v místních zemědělských komunitách mělo rozhodnutí odstavit jim dodávky vody. Jeden filmař z Kalifornského centrálního údolí se vydal nafilmovat tuto událost a pochody, které tu zorganizovali, aby bojovali za svou vodu.

Číst dále

Hledání vody

Thárská poušť patří mezi oblasti nejvíce ohrožené nedostatkem vody v Indii. Každý pátý rok přichází sucho. Klimatické změny mají přinést nižší a ještě nepravidelnější průměrné srážky. Film Hledání vody sleduje, jak jedna komunita na okraji klimatických změn využívá tradiční znalosti získávání dešťové vody za účelem přežití.

Číst dále

25572 Büttel

Film 25572 Büttel je experimentární dokument, který nás zavede přes stromy klenoucí se přes řeku a karavany k industriální zóně obklopené chemičkami a elektrárnami. Mezi nimi je pomník vojákům padlým ve světových válkách. Film uzavírá báseň Ulrike Almut Sandigové [meine heimat] o cizosti, ztrátě a zkáze.

Číst dále

Obilné pole: džungle na léto

Obilné pole. Je to jen území na pěstování potravy, nebo zem plná tajemství? V západních industriálních zemích zabírají pole a lesy největší podíl venkovské krajiny. Ale kolik života přirozeně přebývá v obilném poli? Proč jsou někteří obyvatelé pole škodliví a jiní užiteční a jaký příslib pro nás znamenají ty barevné květy podél okrajů polí?

Číst dále

Mélává - svátek svateb

Film Mélává svátek svateb je příběhem malé dívky z venkova. V jedné školní soutěži v kreslení zobrazí Mandžu osud děvčátek ze své vesnice. Otec domluví Mandžu svatbu, jak je ve vesnici kvůli pověrám zvykem, ale Mandžu udělá odvážné rozhodnutí.

Číst dále

Jeden král

Bali Rádža, chudý rolník, sní o dni, kdy ho budou bankéři prosit, aby si u nich vzal úvěr, lichváři mu budou nutit peníze, nákupčí pro trh se budou prát, aby mohli koupit jeho sklizeň, vládní úředník se k němu bude chovat jako ke králi a kdy on s rodinou bude žít život v blahobytu. Ale […]

Číst dále

Libochovičky sobě

Reportáž o malé středočeské obci, jejíž cílevědomý starosta nadchl a oživil potenciál místních lidí, dokázal tak zajistit dobrovolníky z vlastních řad i zvenčí. Jejich posláním bylo obnovit pěší trasy mezi vesnicemi a osadit je stromořadím. Díky společné práci se vylepšilo nejen vzezření obce samotné, ale i vzájemné soužití a vztahy mezi sousedy.

Číst dále

Vychytralé rostliny

Šťavnatá výprava do světa přírody, kde se s nejnovější vědou a veselým přístupem podíváme, jak se chovají rostliny. Na cestě z pouště ve Velké pánvi až po kanadské pobřežní deštné pralesy nás vědec J.C. Cahill zavede do skutečného „tajného světa rostlin“ a odhalí nám úchvatný svět pulsující aktivity, kde rostliny komunikují, spolupracují a někdy i […]

Číst dále

Jeden oceán: Měnící se moře

Od majestátních pralesů řas v zálivu Monterey až po kouzelnou noc na korálovém útesu; od bouří zmítaných vod mocného severního Pacifiku až ke křišťálově modrým vodám Středozemního moře: dokument Proměnlivé moře zkoumá nejúžasnější podmořské oblasti světa a vydává se na vědecký závod – závod o to, kdo dokáže předpovědět osud oceánů a jejich úžasných tvorů.

Číst dále

Kapitolky o havěti: Motýl

Vše, co jste kdy chtěli, a možná ani nechtěli vědět o nejznámějším hmyzu naší přírody. Dokument zachycuje celý cyklus vývoje motýla od vajíčka přes larvu, housenku, kuklu až po motýla – a úskalí, kterými musí jednotlivá stádia života motýla projít. Do tohoto procesu může škodlivým přístupem zasáhnout člověk.

Číst dále

Kapitolky o havěti: Vosa

Vše, co jste kdy chtěli, a možná ani nechtěli vědět o nejznámějším hmyzu naší přírody. Přestože můžete mít při setkání s vosou dojem, že jde o jediný druh, v našich geografických podmínkách se jich vyskytuje 7.

Číst dále

Ani pecka nazmar

Lidé z vesnic na jižní Moravě nacházejí pro švestku široké použití. Při výrobě slivovice vzniká plno odpadu – především pecky. Ale rodina Halíků tento problém vyřešila.

Číst dále

Věříme v bio

Tento překvapující dokument odhaluje skutečný význam slova „bio“. Když se na trh s biopotravinami dostaly velké korporace a z nálepky „bio“ se stala značka, filosofie a označení se rozešly různými cestami. Ale naděje umírá poslední! Režisér Kip Pastor se snaží nahlédnout za značku a odhalit inspirativní řešení pro naše zdravotní a ekologické problémy. Změna přichází […]

Číst dále

Pod vlajkou svatého Pirana

Studentský dokument a zároveň záznam o putování studentů z České zemědělské univerzity, kteří navštívili Cornwall – nejzápadnější cíp Anglie. V hrabství se mísí cornwallská hrdost s keltskými kořeny. A tak vzniká zcela nová kultura.

Číst dále

Farma roku 2012

Záznam slavnostního večera vyhlášení výsledků 11. ročníku soutěže ASZ ČR o nejlepší farmu roku 2012. Hlavním cílem této soutěže je ukázat široké zemědělské i nezemědělské veřejnosti, že český sedlák může být nejen úspěšným podnikatelem a spokojeným člověkem, ale i hrdým a svobodným občanem, který pozitivně ovlivňuje svou obec a region.

Číst dále

Vypěstováno v Detroitu

Představte si to… Náctileté matky se stanou farmářkami ve městě. Utopie? V Detroitu nikoliv! Zbankrotovaná domovina masové produkce se znovu obrací k ekologii. Příroda přebírá vládu nad městem a nová generace se učí sklízet její plody.

Číst dále

Vliv Bt kukuřice na včelu medonosnou

Výsledky: Bt kukuřice a medonosné včely: Představuje geneticky modifikovaná Bt kukuřice riziko pro včely? Stephan Härtel a jeho tým z Univerzity ve Würzburgu v Německu zkoumá tuto možnost během tříletého výzkumného projektu. Při pokusech se neprokázalo, že by Bt kukuřice měla vliv na zdraví včelstev.

Číst dále

Rajče on the road

Dokumentární film ‚Rajče on the road‘ je příběh cestování dvou rajčat: českého a španělského. Film vypráví a srovnává příběhy několika lidí, kteří se s rajčetem denně setkávají a jsou součástí gigantického „rajčatového“ řetězce

Číst dále

Interaktivní prezentace Fyziologického ústavu AV ČR

Chcete poznat, čemu se věnují badatelé ve Fyziologickém ústavu Akademie věd? Chtěli byste se dozvědět, jak probíhá například výzkum paměti, srdečních chorob či schizofrenie? Neváhejte a vstupte do Fyziologického ústavu pomocí unikátní interaktivní prezentace, která vám práci badatelů Fyziologického ústavu ukáže, představí a jednoduše vysvětlí.

Číst dále

Krajina pro život

Televizní dokument o farmářích biozemědělcích, kteří vzali osud krajiny do svých rukou a pokoušejí se jí vracet pestrost a biodiverzitu.

Číst dále

Případ mizejících tresek

Norští rybáři loví z moře tresky již po mnoho let. Loví většinou s pomocí sítí, které uloví větší ryby a malé nechají uniknout. Ale jednoho dne začaly velké ryby mizet a to je pro rybářský průmysl špatné. Vědci se snaží zjistit, co se děje. Vyvinuly se ryby do menších velikostí, aby dokázaly uniknout z rybářských […]

Číst dále

Proč mravenci otročiví zabíjejí mravence loupeživé?

V tomto filmu vyprávíme o svém výzkumu mravenců loupeživých a jejich hostitelích (otrocích). Mravenci loupeživí jsou jedním druhem (P. americanus) a jejich hostitelé (otroci) jsou jiný druh (T. longispinosus). Mravenci loupeživí mohou hostitelské mravence pochytat a tito chycení mravenci (otroci) pak obyčejně pracují pro královnu loupeživých mravenců. Ale nedávno vědci zjistili, že otroci někdy mravence […]

Číst dále