Gáj

Dokumentární mozaika o českých krajanech z jedné srbské vesničky. Před devadesáti lety zatoužila rodina Fričových po změně. Opustila drsný život hornatého Banátu, jižního výběžku rumunských Karpat, a sestoupila do úrodnějších nížin podél mohutného Dunaje. Gájští Češi jsou poslední kompaktní skupinou, která osídlila srbský Banát. Na pole se už sice nemusí trmácet do kopců, oproti čistě […]

Číst dále

Řeka Chattahoochee: Od vodní války k vodní vizi

Whisky je na pití, voda je na to, aby byly problémy – to jsou prorocká slova údajně pronesená Markem Twainem. Ale ani on by si nedokázal představit, že se jednoho dne budou týkat jihovýchodu Spojených států, oblasti, která je známá vysokým množstvím srážek a řek. Ale už téměř dvacet let tu tři státy – Georgie, […]

Číst dále

Doma

Cesta po 50 zemích je ódou na krásy a jemnou harmonii naší planety. S optimistickým přístupem k aktuálním tématům se snímek zaměřuje na vzrůstající povědomí veřejnosti o současných sociálních problémech a problémech životního prostředí. Film nám nabízí konkrétní pohled na problémy, kterým musí naše planeta čelit: globální oteplování, kácení deštných pralesů, ztráta biodiversity, ubývání přírodních […]

Číst dále

Elektrická mysl

Myšlenky na ovládání lidské mysli a chování prostřednictvým různých zařízení přitahuje pozornost už desítky let. Ale až nedávné vědecké a technologické pokroky v neurovědách proměnily sci-fi úvahy v lékařskou realitu a stávají se nadějí pro miliony pacinetů s onemocněním mozku. Deprese, bipolární porucha, epilepsie, dystonie, pacienti s těmito nemocemi, mladí i staří, muži i ženy, […]

Číst dále

Smrt lesa

Lesy Severní Ameriky procházejí obrovskými změnami. Jak jsou zimy stále teplejší, přežívají obrovské počty amerického lýkohuba, jenž likviduje lesy na západě Spojených států a Kanady. Do dnešního dne mu padly za oběť miliony akrů lesů a miliardy stromů a konec tohoto trendu je v nedohlednu. Do roku 2013 by mohlo zmizet 80 % severoamerických lesů. […]

Číst dále

Kapitál pro nebesa

Kapitál pro nebesa se zasazuje za zavedení programu REDD+ (Reduced Emissions from Deforestation and Degradation = Snižování emisí z kácení a ničení lesů), mezinárodního plánu kompenzovat rozvojovým zemím ochranu jejich lesů. Film byl natočen ve Střední Americe, na Haiti a v Coloradu a zastává názor, že lepší přístup k energii pomocí ekonomických kompenzací by lidem […]

Číst dále

Ztracený les

Tento snímek sleduje tým složený z vědců a horských vůdců na cestě do jednoho z posledních neprozkoumaných deštných pralesů na světě: do srdce přírodního parku North Negros na Filipínách.

Číst dále

Zákon džungle

Zákon džungle je filmovým portrétem Wanze Eduardse a Huga Jacobini. Tito dva muži dokázali zmobilizovat lokální komunitu v boji proti čínské bezohledné exploataci dešťného pralesa v oblastech, které tradičně patřily Saramakům. Dosáhli průlomového rozhodnutí u Nejvyššího soudu USA. Soud rozhodl ve prospěch nativních a kmenových komunit, který přiřkl kontrolu nad těžbou přírodních zdrojů v jejich […]

Číst dále

Budoucnost potravin

S bezprecendentní přímočarostí odhaluje dokument Debory Koons Garciové komplexní technologické, regulatorní, právní, etické, environmentální a spotřebitelské souvislosti, které jsou konsekvencí dnes probíhajících změn v systému výroby a spotřeby potravin. Srozumitelné souvislosti umožní nám, koncovým zákazníkům a spotřebitelům, pochopit, jakým způsobem vlastní volba potravin ovlivní naši budoucnost.

Číst dále

Národní park Dunajské luhy

Na březích Dunaje mezi Vídní a Bratislavou dokáže síla vody stále vytvářet nové habitaty: záplavy vytvářejí nové útesy, nové štěrkové břehy a ostrovy vyrůstají z proudu, lesy jsou splachovány a znovu vyrůstají. Dynamika tohoto procesu je cenná hodnota, živoucí proud, který už jinde ve střední Evropě nenajdete.

Číst dále

Zelená

Jmenuje se Zelená, je sama ve světě, který jí nepatří. Zelená je orangutánka, oběť odlesňování a těžby surovin. Film prožívá se Zelenou její poslední dny. Je to cesta obrazů, jež představují bohatou rozmanitost druhů v deštném pralese a ničivou moc kácení a mýcení lesa nahrazovaného plantážemi olejových palem.

Číst dále

Alma

Film „Alma“ představuje Amazonii a průmysl, který ji devastuje. Jedná se o poetickou cestu za krásou a utrpením, reflexi o hodnotě života. Alma odhaluje, co se skrývá za výrobky z masa, kůže, mléka a exotického dřeva. Film nás nabádá, abychom přehodnotili své spotřební návyky, abychom otevřeli oči i svá srdce a dali prostor soucitu.

Číst dále

Děti Amazonie

Brazilská filmařka Denis Zmekhol se vrací do amazonského deštného pralesa vyhledat domorodé děti, jejichž fotografie pořídila před patnácti lety. Její dokument zachycuje svět očima těchto inspirativních a houževnatých lidí, jejichž životy mění silnice, po které do jejich domovského pralesa vstupuje vnější svět.

Číst dále

Šíp a luk za laptop

Brazilská filmařka Denis Zmekhol se vrací do Amazonie, aby znovu točila život kmene Surui, tentokrát v rámci programu Googel Eatrh Outreach. Projekt vznikl na žádost Almira, který požádal Google o pomoc při zviditelnění problémů kmene Surui, a pro využití internetu k ochraně deštného pralesa, k záchraně kmenové kultury a k podpoře svého kmene.

Číst dále

Prasečí byznys

Velkochovy vepřů způsobují skryté a dlouhodobé škody na veřejném zdraví i na životním prostředí, snižují životní pohodu zvířat a rujnují tradiční malé pěstitele. Právník a ochránce vody Robert Kennedy junior a ekologická aktivistka Tracy Worcesterová odhalují skutečnou cenu levného vepřového.

Číst dále

Noví ochranáři

Noví environmentalisté s komentářem Roberta Redforda. Cyklus Noví environmentalisté, který získal cenu Emmy, přináší portréty osobností, které vnímají ochranu přírody jako své vášnivé životní poslání. Noví environmentalisté sdílejí společný ideál – chrání přírodní bohatství před exploatací a znečišťováním a v rámci svých komunit bojují za environmentální spravedlnost.

Číst dále

před očima

Viry se rychle vyvíjejí a mnohdy se i rychle adaptují na nové hostitele. Například, virus ptačí chřipky se dokáže adaptovat i na člověka. Virus mozaiky tabákové obvykle napadá rostliny tabáku. Profesor Santiago Elena chce zjistit, po jaké době by se virus dokázal adaptovat na novou rostlinu, na huseníček rolní. V evolučním experimentu ukazuje, že na […]

Číst dále

Dobré mléko / Špatné mléko

Jak je možné, že mléko je v některých částech světa oblíbené a považováno za zdravé, zatímco v jiných částech světa působí lidem obtíže? Umí snad mléko trávit jen určitá část populace? Vědci identifikovali specifický laktasový gen. Lidé s jednou verzí genu mléko trávit mohou, zatímco lidé s jinou verzí genu mléko schopni trávit nejsou. Evoluční […]

Číst dále

Surovina je opět surovinou

Co se stane, když doslouží obalové materiály z plastů, kovů, či z kartónu? Končí na skládkách? Hlavní roli v tomto filmu hrají létající obaly od mléka, prázdné plechovky, tuby a kartónové obaly. Budeme je sledovat v recyklačním procesu, kde se promění opět na cenné suroviny pro výrobu nových produktů.

Číst dále

Marco Polo 2010: Geny a chutě podél Hedvábné stezky

Náš výběr potravy je ovlivněn především chutěmi. Podle nejnovějších studií však naše stravovací preference souvisejí také s naší genetickou výbavou. V létě 2010 se skupina genetiků, fotografů, kameramanů a novinářů vydala na cestu podél Hedvábné stezky, z Gruzie do Číny. v lokálních komunitách odebírali vzorky genetických profilů, testovali odlišnosti v chuťovém, čichovém, zrakovém i sluchovém […]

Číst dále

Letokruhy - Sto hrdých roků kanadského lesního hospodářství

Film se věnuje stému výročí Kanadského lesnického institutu a shrnuje sto let jeho činnosti, vlivu na dřevařský průmysl, výzkum i na lesnickou praxi v Kanadě. Dokument vyzdvihuje důležitou roli, kterou hrál Institut v rozvoji trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji tak, aby lesy zůstaly obnovitelným zdrojem, který uspokojí celé spektrum kanadských potřeb.

Číst dále

Úvod do genetiky

Krátký úvod do genetiky vysvětluje historii genetiky od Gregora Mendela, k objevu DNA a genetického kódu. Film názorně přibližuje současné techniky studa genetiky a popisuje zásadní souvislosti mezi genomikou a bioinformatikou.

Číst dále

Vlastními slovy

Einsteinův vztah mezi energií a hmotností patří mezi kultovní a zasáhl nejen do vědecké sféry, ale ovlivnil téměř všechny oblasti života. Po celém světě je tato známá rovnice základním příkladem vědy a kritického myšlení. „In His Own Words“ je vizuální poctou, jejíž cílem je upozornit na jednoduché, leč dalekosáhlé vědecké uvědomění.

Číst dále

Život s plasty

Fascinace a nadšení světem plastů je stejné, jako i seznam problémů a rizik, které jejich dlouhodobé využívání přináší. Většina plastů v našem každodením užívání je „téměř“ neodbouratelná. V průběhu času je ale i tento materiál degradován a dostává se v různých formách do životního prostředí i do potravního řetězce. Jedinou cestou ze začarovaného kruhu je […]

Číst dále

Farmářem bez genetiky

Když se v zemědělství začaly uplatňovat metody genového inženýrství, Josef Feilmeier byl jejich nadšeným obhájcem. Brzy si však začal klást otázky a zjišťovat souvislosti. A chtěl také přesné a vyčerpávající odpovědi. Dnes je jeho prodejní centrum nedaleko Vishovenu u Dunaje vůdčí silou celého regionu. Jeho rodinný podnik přerostl ve „velkoobchod“ s geneticky nemodifikovanými krmivy pro […]

Číst dále

Lososí monstra a motýli

Nemožné se stává skutečností. Vědci experimentují s kuřaty bez opeření, s ovcemi bez rouna, s dojnicemi produkujícími více mléka, s ovcemi produkujícími v mléce hedvábí, se sterilními lososy, kteří dorůstají šestinásobné velikosti v polovičním čase ve srovnání s přírodně se vyskytujícím druhem. Vědci provádějí nezávislý výzkum vlivů transgenních organismů na životní prostředí a lidské zdraví.

Číst dále

Farmář a jeho žížaly

Sepp Braun je ekologickým farmářem od roku 1984. Na své farmě nedaleko Freisingu praktikuje i bioživočisnou výrobu. Ekologické a udržitené zemědělství je však pro Seppa i jeho ženu odpovědí i na otázky změn klimatu. Zatímco na běžném poli najdeme 16 žížal na čtvereční metr, na Seppových polích jich žije na stejné rozloze 25krát více. Sepp […]

Číst dále

Agro-rebel

Na nejjižnějším výběžku Salzburgského regionu, v horské oblasti Lungau – na „Rakouské Sibiři“, leží farma Seppa Holzera. Přes všechna proti se mu podařilo vytvořit harmonickou krajinu, která je zdrojem mnoha potravin. Navzdory všem oponentům mu 40 let zkušeností a pozorování přírody umožnilo vybudovat zemědělskou usedlost zcela nezávsislou na použití pesticidů, herbicidů a hnojiv. Seppovo zlaté […]

Číst dále

Život mimo kontrolu

V osmdesátých letech vědci objevili metody genového inženýrství a s jejich pomocí nastartovali cestu k pokroku. Vše se zdálo možné. O dvacet let později jsou tyto metody běžnou součástí nezadržitelně se rozvíjejícího výzkumu, ale socio-ekonomické konsekvence jejich aplikací nejsou jednoznačné. Žalostná sklizeň GM bavlny přivádí do problémů indické farmáře, v Kanadě transpolinace upravených plodin ohrožuje […]

Číst dále

Úcta k životu: Na slovíčko o zabíjení

Dobrý řezník je ten, který zvířata miluje. Podle této na první pohled paradoxní zásady se řídí Karl Ludwig Schweisfurth, mistr řezník a bývalý výrobce masa formou, která mu umožňuje s dobrým svědomím prohlásit: Musíme zabíjet pro život, neboť díky životu jiných žijeme i my. Karl nám ukazuje, jak lze díky staré tradici řemeslné zručnosti zvíře […]

Číst dále

Výzvy řeky živočichů: Den kaimana

Rainer Bergmaz s indiánským přítelem a kolegou Sandy Yungem museli proniknout až do samého nitra guayanské divočiny, aby se na vlastní oči potkali s plachým a vzácným plazem, s kajmanem černým. Po dva týdny studovali život tohoto tvora. Od prvního okamžiku jim bylo jasné, že objevují více než jen nebezpečnou bestii.

Číst dále

Plastická planeta

Werner Boote nabízí svůj vlastní pohled na kontroverzní, ale současně i fascinující materiál, který si našel svou cestu do každé oblasti našeho života, na plasty. Na cestě kolem světa představuje sto let vítězného tažení, v němž nám plasty přinášejí často zcela neočekávané konsekvence.

Číst dále

by nám neuletěly včely

Dokumentární film přibližuje jeden z možných přístupů ke včelařství, ale současně také k jeho zodpovědnému chápání, aby nám jednou „neuletěly včely“.

Číst dále

Ochránci Země

Na své cestě světem potkává mladý aktivista Mikael Rioux výjimečné muže a ženy, kteří svými novátorskými projekty přispívají k budoucnosti celé společnosti. Veskrze pozitivní dokument překonává rezignaci a přináší pozitivní příklady. Tento dokument budiž příkladem pro všechny, kdo se nechtějí vzdát navzdory těm největším problémům.

Číst dále

Lovci žížal

V tureckém štábu spřádají největší světoví odborníci na žížaly plán pro zcela ojedinělý objev. Dobrodružný příběh podzemního hledání žene kupředu nazastavitelná vášeň.

Číst dále

Džemo, koza a brucelóza

Brucelóza je nebezpečná infekční nemoc, která postihuje ovce, kozy a další zvířata. Je přenosná i na člověka a je velmi obtížně léčitelná. Celosvětově se jí každoročně nakazí půl milionu lidí. V Bosně a Hercegovině byla nemoc do roku 2004 téměř vymýcena, ale s nekontrolovaným dovozem hospodářských zvířat zde propukla nová epidemie.

Číst dále

Západ na východě

Milovník přírody, lesů, vod a astronomie se svépomocí pokouší během jednoho víkendu postavit dům a přivést k němu vodu z lesního zdroje vzdáleného 1200 metrů. Se skromnými finančními možnostmi Východu a západními ideály využívá dostupných materiálů s ohledem na životní prostředí, přičemž se setkává s nepochopením a posměchem místní komunity.

Číst dále

Jsem tím, co jím?

Sedm lidí, pro které se jídlo stalo životním tématem a sedm názorů na to, jak se má člověk stravovat, uvidíte v dokumentu Jsem tím, co jím? Jaroslav Dušek, Milan Calábek, Hana Micholupu, Hana Zemanová a další v dokumentu Jolany Matějkové. O půstařích, masožravcích, vegetariánech i o mrkvi, která jezdí po Evropě… Ukazuje se, že jíst […]

Číst dále

Můj pradědeček Čingischán

Dokument o tom, jak na základě výzkumu DNA můžeme zjistit, s kým jsme příbuzní a že nemusíme být zrovna čistokrevnými Čechy. Záměrem a cílem filmu je poukázat na skutečnost, že většina českých rodin má někde v minulosti nějakého předka, který patřil k jinému etniku, jiné kultuře, mluvil jiným jazykem a vypadal „úplně“ jinak. A nastavit […]

Číst dále

Cesta na Vostok

Dokument připomíná ojedinělou událost v dějinách české vědy z roku 1963. Tehdy mladý astrofyzik Stanislav Fischer (1936) strávil rok na sovětské stanici Vostok v Antarktidě. Prostřednictvím autentických deníkových záznamů a amatérských filmových záběrů, které začínající vědec za svého pobytu tehdy pořídil, se film vrací do raných šedesátých let a na Fischerově příkladu přibližuje systém socialistického […]

Číst dále

Ještě mám hlavu a dvě ruce

Dokumentární film režiséra Josefa Harvana zachycuje nejen statečný boj Heleny Hartové s roztroušenou sklerózou, ale také její profesní nasazení ve prospěch lidí s touto diagnózou. Jako viroložka a imunoložka se snažila přispět k objasnění otázek spojených s touto nemocí a pro Skotskou společnost sdružující pacienty s roztroušenou sklerózou začala pracovat jako redaktorka interních listů. Cenné […]

Číst dále

Muž, který zkrotil vodu

Miroslav Cink vynalezl v době normalizace nový typ turbíny. Podobně jako se děti učí o Kaplanově či Peltonově turbíně, měly by se učit i o Cinkově, neboť jeho typ zařízení je rozšířen po celém světě – používá se v malých elektrárnách v Jižní Americe, Tibetu , USA, Indii nebo na Balkáně.

Číst dále

Přidej se - Biebrza

S vysokoškolskými učiteli z katedry biologie PřF OU v Ostravě navštívíme polskou Biebrzu. Na jejich cestách mokřady kolem nezkrocené rovinné řeky Biebrzy a borovými lesy na písčitých dunách se setkáme s jeřáby popelavými, rybáky, tokajícími jespáky bojovnými, ale také s vlkem a losem evropským, za kterým jsme na Biebrzu jeli především.

Číst dále

Přidej se - A co na to rorýsi?

S několika odborníky ornitology a ochranáři se v další části cyklu Přidej se vypravíme do tří měst moravskoslezského regionu, abychom se seznámili s nedobrou situací hnízdění rorýsů v zateplovaných panelových i cihlových domech a s aktivitami ochránců přírody ve prospěch této skupiny ptáků.

Číst dále

Port: Supertopoly

Topol má neobyčejnou schopnost pohlcovat sluneční energii, rychle roste a je nenáročný, takže se může pěstovat na nezemědělské půdě. Vědci spojení v evropském projektu Energypoplar nyní chtějí vytvořit supertopol, který by rostl ještě rychleji, vytvářel ještě více biomasy, byl odolný vůči nemocem  a přitom měl minimální dopad na životní prostředí.

Číst dále

Port: Malé vodní elektrárny

Energii potoků a řek využívá člověk od nepaměti. Touha využít vodní síly vedla postupně k budování malých elektráren. Technické stavby v krajině se s přibývajícími lety staly nejen její harmonickou součástí, ale i kulturním dědictvím. Tyto unikátní objekty však nezůstaly skanzenem, ale funkčními technologickými jednotkami fungujícími od svého vzniku na začátku minulého století. Novější vodní […]

Číst dále

Port: Život v půdě

Půda v zimě spí, ale jen zdánlivě. Vědci z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích nám ukážou, že ani pod sněhem půda neodpočívá, ale žije bohatým životem. Ukážeme si houby a bakterie, které jsou přímými zdroji skleníkových plynů v půdě, v terénu budeme odebírat a měřit množství plynů vzniklých na pastvinách hovězího dobytka. Zjistíme, že chov […]

Číst dále

Port: Ve světě mravenců

Budete sledovat zločin v přímém přenosu. To, co se chystalo na trávníku uprostřed jednoho pražského sídliště, by ve světě lidí znamenalo válku. Armáda mravenců druhu polyergus rufencens přepadla blízké hnízdo mravenců druhu formica fusca a ukradla všechny jejich kukly, aby z nich vychovala otroky. Ve světě mravenců jsou taková zvěrstva na denním pořádku, jsou výsledkem […]

Číst dále

Port: Rostlinní pyrotechnici

Zamořené ovzduší, voda i půda. Problém, který je v moderním světě takřka všudypřítomný. Vědci přitom zjišťují, že řešení nemusí být v mnoha případech nijak technologicky náročné. Stačí vybrat správný druh rostlin. Například javory a borovice dokážou na svých listech zachycovat prach u rušných dopravních komunikací. Jiné rostliny se zase využívají v moderních čistírnách odpadních vod. […]

Číst dále

Port: Vyčištěná elektrárna

Je to samozřejmost. Bez elektřiny si život neumíme představit. Podívejme se na výrobu v uhelné elektrárně Poříčí. Do jaké míry je provozována, stejně jako ostatní uhelné elektrárny u nás, v souladu s pravidly ochrany životního prostředí? Odpovídá technologie a parametry pro snížení emisí látek znečišťujících ovzduší úrovni nejlepších dostupných technik doporučovaných Evropskou unií? Největší událostí […]

Číst dále

Port: Konec samců na obzoru

Do přírody vypouštíme množství cizorodých chemických látek, o nichž velmi často až dodatečně zjišťujeme, že mají na životní prostředí nepříznivý vliv. Existuje už poměrně dost důkazů, že nepřirozené změny způsobují rovněž látky, které se nazývají endokrinní disruptory. Ty narušují hormonální systém zvířat a bohužel i nás, lidí. Buď některé hormony napodobují, anebo je blokují. Jaké […]

Číst dále

Port: Svět bez včel

Stále více včelařů na celém světě se stává svědky poklesu počtu svých včelstev. Tento jev hromadného vymírání včelstev označovaný zkratkou CCD (Colony Collapse Disorder) má nejen závažné následky na přírodní rovnováhu a opylování rostlin, ale i na ekonomiku. Projekt Bee-Doc Evropské unie stojí na třech různých výzkumných pilířích. První je zaměřen na diagnostiku nemocí a […]

Číst dále

Hájemství mlhy

Celý rok obklopuje okolí hory Chilan na ostrově Taiwan mlha. Mlha tu není pouze tři dny v roce a srážky, které zadržují koruny stromů, zde dosahují 300 milimetrů. Mlha vyrovnává rozdíly teplot a vlhkostní poměry v lesním prostředí a vytváří ideální podmínky pro rozvoj cypřišového pralesa. Přední vědkyně Dr. Yi-ling Lai žije v lese a […]

Číst dále

Realizace programu REDD: Výzvy pro Demokratickou republiku Kongo

Deštný prales je obrovskou zásobárnou uhlíku. Procesem fotosyntézy je v něm odsáván kysličník uhličitý z celé planety. To je klíčové know-how, které je osou programu REDD+, Reduced Emissions for Deforestation and Forest Degradation – Programu snížení obsahu emisních plynů způsobené odlesňováním a ničením lesních porostů. REDD+ celosvětová globální iniciativa podporovaná Organizací spojených národů a dalšími […]

Číst dále

Zemělodě na Haiti

Film sleduje tým Michaela Reynoldse, Earthship Biotecture, který v Port -au-Prince na Haiti postavil ukázkovou Earthship – Zeměloď v oblasti postižené zemětřesením. Tým zaučoval 25 Haiťanů, jak postavit dům odolný zemětřesní, jak vyřešit sběr vody, vybudovat uzavřený odpadový systém, jak využít solární panely. Stavba vyrostla z přírodních a recyklovaných materiálů, včetně plastových lahví, použitých pneumatik […]

Číst dále

Víno: zelená revoluce

Na počátku 20. století se rakouský filosof Rudolf Steiner začal zabývat myšlenkou o budoucí podobě zemědělství. Současný systém podle něj spěje do záhuby. Tvrdil, že zemědělská praxe by měla reflektovat každé místo individuálně, s přítomností specifických hospodářských zvířat i plodin. Měla by, v souladu s přírodou, vytvořit trvale udržitelný organismus. A právě jemu vděčí biodynamické […]

Číst dále

Banánové války

Banánové války popisují více než sto let ekonomických konfliktů. Archivní záběry uváději do historických souvislostí dnešní konflikty. Film nastavuje zrcadlo mezinárodnímu obchodu, odhaluje vztahy a rozhodnutí, která vyústila v to, co dnes nazýváme globalizací.

Číst dále

Výzkum severoatlantských oblastí rybolovu

Celé věky jsou plody moře významnou součástí lidské potravy. V současné době mají moře význam zejména pro rybolov a chov ryb. Moře jednak poskytuje zdroj potravy, ale také v pobřežních oblastech vytváří pracovní příležitosti a zajištuje sociální a ekonomický blahobyt. S využitím relevantních vědeckých poznatků jsou zaváděny nové strategie. V dlouhodobém horizontu to bude mít […]

Číst dále

Poslední Baltská sviňucha obecná

Jsou tohle poslední sviňuchy obecné v Baltském moři? S postupným vykořisťováním mořského prostředí lidé zabíjejí i sviňuchy. Málo lidí ví, že tito tvorové vůbec existují. Avšak ještě méně lidí si uvědomuje, že tito savci jsou našï sousedé z Baltského moře. Vědci studují jejich biologii a chování. Diagnostikují jejich nemoci i zranění, a dokonce se učí, […]

Číst dále