Zaplněný Ballingův sál Národní technické knihovny hostil 24.9. promítání soutěžního filmu 5. ročníku LSFF „Nenasytný mozek“ režiséra Roba van Hattuma, na které navazovala diskuse moderovaná redaktorem časopisu Vesmír Markem Janáčem. Partnery akce byla NTK, časopis Vesmír, m. č. Praha 6 a Kampus Dejvice. Diskuse probíhala paralelně v NTK a v brněnském vědeckém centrum VIDA, se kterým byla propojena telemostem. 

 

Právě téma „propojování“ bylo také tématem filmu Roba van Hattuma, který přijede na 5. ročník LSFF svůj film Nenasytný mozek osobně představit. Dokument tohoto režiséra, který je zároveň kreativním ředitelem největšího holandského vědeckého centra NEMO, shrnuje nejnovější poznatky a možnosti neurovědy. Neurovědci se snaží zmapovat činnost mozku a dekódovat mozkové signály tak, aby bylo například možné použít mozek jako nesmírně výkonný vysílač napojený na nejrůznější periferie. Ve filmu jsme tak viděli např. opici, která svými „myšlenkami“ ovládá robota. Aby toho nebylo málo – opice byla v Americe a robot v Japonsku, přičemž signál z elektrod napojených na opičí mozek se přenášel po internetu. To, že je již možné, aby paralyzovaní lidé ovládali myšlenkou robotickou ruku, možná víte – ale jak se vám líbí představa, že by bylo možné analýzou signálů z mozku zjistit, na co se dotyčný třeba dívá? K čemu by to vůbec mohlo být dobré? A co etické otázky?

 

Právě o tom všem se další asi hodinu a půl mluvilo . Hosty Marka Janáče byli:

  • Tomáš Sieger (ČVUT), který se zabývá např. tím, jak díky stimulaci správné části mozku pomáhat lidem v jinak neléčitelném stadiu Parkinsonovy nemoci,
  • Michal Vavrečka (ČVUT), jehož odbornost v sobě zahrnuje psychologii, neurovědu a počítačové modelování a jeho tématem je především oblast prostorového poznávání
  • Miloslav Kopeček (Národní ústav duševního zdraví), který poznatky neurovědy využívá např. při léčbě depresí.

 

Marek Janáč si tu nejlepší zprávu nechal na konec. Rýsuje se možnost, že by nemuselo zůstat u jediného takového setkání a že by mohl vzniknout pravidelný pořad.  Jak by se vám líbilo setkávat se nad dokumentárními filmy z programu LSFF se špičkovými vědci a diskutovat s nimi?

 

 

 

 

 

Comments are closed.