cvpk_headi_mg_

 

Klima se mění, to jste asi v létě pocítili na vlastní (spálenou) kůži. Při ČZU vzniklo Centrum pro vodu, půdu a krajinu, kde se budou vymýšlet účinná řešení pro adaptaci krajiny na klimatickou změnu. Zkrátka: „chytrá krajina“. Přečtěte si rozhovor s rektorem ČZU a hlavním koordinátorem centra prof. Petrem Skleničkou

Krajina v ČR na více než 80 % rozlohy nezvládá stále úmornější sucho následované stále častějšími povodněmi. Rychlost nepříznivého vývoje klimatu je výrazně rychlejší než tempo našich adaptačních opatření. Centrum pro vodu, půdu a krajinu (CVPK) při ČZU bude soustředit myšlenky, návrhy a aktivity různých výzkumných týmů a převádět je do praxe. Jeho hlavním výstupem by měla být série pilotních projektů vedoucích ke vzniku „chytré krajiny proti suchu a povodním“.

Diskuse „Jak neuschnout“ se koná ve středu 17. října v 9:40 po filmu „Kořeny“ (9:20). Hosté: Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., (rektor ČZU), Daniel Pitek (Sedlák pod Milešovkou), Doc. Ing. Martin Hanel, PhD. (FŽP ČZU)

Na aktivity CVPK jsme se zeptali rektora ČZU a hlavního koordinátora centra prof. Petra Skleničky.

 

Prof. Petr Sklenička, rektor ČZU a hlavní koordinátor CVPK

Prof. Petr Sklenička, rektor ČZU a hlavní koordinátor CVPK

V čem by měla být taková „smart“ krajina chytřejší, než je dnes?

Například v zadržování vody. Za posledních sto let se zvedla průměrná teplota z devíti stupňů na dnešních jedenáct. K tomu navíc méně prší a srážky jsou stále více rozděleny ve prospěch těch přívalových. Musíme se naučit srážkovou vodu lépe zadržet. K tomu ale potřebujeme krajinu koncipovat tak, aby vodu uchovala do doby, kdy nastane sucho – třeba stavěním různě velkých nádrží  nebo mokřadů chytře propojených do fungujícího celku.

Jak v tom může pomoct CVPK?

Centrum bude sloužit jako koordinační zázemí projektů. Dnes totiž umíme navrhovat maximálně jednotlivá opatření nebo dílčí části systému. Neumíme však vyprojektovat ucelený systém, který by sloužil během sucha i povodní, zajišťoval protierozní ochranu půd, protipovodňovou ochranu území i jeho ochranu proti suchu. Spolupracujeme při tom s kolegy ze špičkových světových pracovišť v Izraeli, USA, Holandsku i jinde. Musíme přicházet s řešeními, která budou fungovat i v druhé polovině 21. století.

Jaká je v rámci Centra role České zemědělské univerzity?

Součástí centra je několik zkušených výzkumných týmů a kateder napříč fakultami ČZU, které již dlouhodobě a úspěšně provádějí výzkum v oblastech významných pro řešení adaptace zemědělství, lesnictví nebo sídel na klimatickou změnu. Jejich specializace začíná u klimatologie a hydrologie, pokračuje přes oblasti pedologie, geochemie, čištění vod, závlah, hydromeliorací, revitalizací vodních systémů, zemědělství, lesnictví, agrolesnictví, pozemkových úprav, územního plánování až po biotechnické úpravy krajiny, výstavbu vodohospodářských děl a ekonomické aplikace. CVPK spolupracuje s řadou dílčích výzkumných týmů z významných institucí v tuzemsku i v zahraničí. Jsou to především VÚMOP, VÚV, ČHMÚ, CzechGlobe, Mendelu, ČVUT a další.

 

 

Comments are closed.