The Life Sciences Film Festival (LSFF, 16–20 October, 2017), an international festival of documentary films on natural and agricultural sciences and sustainable development, has prolonged accepting film entries till the end of July! The festival welcomes entries on topics from all areas of natural sciences, especially those related to agriculture, food, natural resources, forests, water, environmental [...]
Read More

Přihlaste svůj film do 5. ročníku LSFF. Prodloužili jsme termín do konce července. Festival se bude konat ve dnech 12. – 17. října 2015. Tématicky je otevřen všem tématům přírodních věd, zejména těm, které souvisejí se zemědělstvím, potravinami, přírodními zdroji, s lesem, vodou, s ochranou životního prostředí, se zdravím, ekonomikou či udržitelným rozvojem. Zajímají nás základní výzkum […]

Read More

The Life Sciences Film Festival (LSFF, 12–17 October, 2015), an international festival of documentary films on natural and agricultural sciences and sustainable development, has started accepting film entries! The festival welcomes entries on topics from all areas of natural sciences, especially those related to agriculture, food, natural resources, forests, water, environmental protection, health, economy or sustainable development. We […]

Read More