Discussion

When & Where

Monday 4.11. 13:00CZU Ceremony HallGuarantor: Faculty of Tropical AgriSciences

Guests: Vojtěch Vosecký, MSc. (Institut cirkulární ekonomiky), Ing. Michal Šyc, Ph.D. (Ústav chemických procesů AV ČR), Ing. Jaromír Manhart (MŽP, ředitel odboru odpadů), Mgr. Tomáš Tožička (Educon), Ing. Hynek Roubík Ph.D. (FTZ ČZU)

Comments are closed.