Přihlaste svůj film do mezinárodní filmové soutěže o devět festivalových cen nebo k informativní projekci. Hlavní cena Grand Prix LSFF 2019 je dotovaná částkou 1 500 Eur. Přihlášky musí být zaslány nejpozději do 30. června 2019.

Tematicky je festival otevřen všem tématům přírodních věd, zejména těm, které souvisejí se zemědělstvím, potravinami, přírodními zdroji, s lesem, vodou, s ochranou životního prostředí, se zdravím, ekonomikou či udržitelným rozvojem. Zajímají nás základní výzkum i nejnovější poznatky aplikovaných oborů, inspirace přírodou, porozumění vývoji živých forem, ale také nová řešení pro praxi.

Festival se bude konat ve dnech 4.–8. listopadu 2019.

Přihlášení filmu je bezplatné. Pro přihlášení filmu vyplňte elektronický formulář (http://lsff.cz/prihlaska/) a postupujte podle informací, které obdržíte emailem.

Bližší informace naleznete ve Statutu LSFF 2019 (http://lsff.cz/statut-festivalu/). Vyhlašovatelem a organizátorem festivalu je České zemědělská univerzita v Praze a Harvest Films, o. s. Těšíme se na Vaši účast!

Comments are closed.