Přihlaste svůj film do mezinárodní filmové soutěže o devět festivalových cen nebo k informativní projekci. Hlavní cena Grand Prix LSFF 2018 je dotovaná částkou 3 000 Eur. Přihlášky musí být zaslány nejpozději do 30. června 2018.

 

Tématicky je festival otevřen všem tématům přírodních věd, zejména těm, které souvisejí se zemědělstvím, potravinami, přírodními zdroji, s lesem, vodou, s ochranou životního prostředí, se zdravím, ekonomikou či udržitelným rozvojem. Zajímají nás základní výzkum i nejnovější poznatky aplikovaných oborů, inspirace přírodou, porozumění vývoji živých forem, ale také nová řešení pro praxi.

 

Festival se bude konat ve dnech 15. – 19. října 2018. 

 

Přihlášení filmu je bezplatné. Pro přihlášení filmu  vyplňte elektronický formulář a postupujte podle informací, které obdržíte emailem.

Bližší informace naleznete ve Statutu LSFF 2018. Vyhlašovatelem a organizátorem festivalu je České zemědělská univerzita v Praze a Harvest Films, o. s. Těšíme se na Vaši účast!

 

Comments are closed.